లోలీ డ్రాయింగ్‌లను తొలగించడంలో సెల్ఫ్ రైటియస్ SJW యొక్క బుల్లి జపనీస్ ఆర్టిస్ట్