జూలై 13, 2020 నుండి “ఆప్టిమైజేషన్” సమస్యల కారణంగా MyAnimeList వెబ్‌సైట్ ఇంకా డౌన్